destinationsreportage

Sök i vårt arkiv

våra nyhetsbrev

Visst finns det hopp om golfresor som inte kostar skjortan – vi visar hur vi fick ihop våra, med lite resvana och mycket nyfikenhet.

vår hemsida

Vi bygger en foto-wikipedia över så många av världens golfdestinationer som möjligt innan vi drar på oss långvårdsblöjorna. Hur många rundor vill du själv hinna med innan du dör?

För den som vill öka kaloriförbränningen rekommenderas att bära sin caddie i Thailand.

 

Spela sämre golf och må bättre


WHO har publicerat en folkhälsostudie där statistik från 1,9 miljoner vuxna ingår. Enligt studien ses inga förbättringar i motionsvanor trots att uppmaningarna har haglat senaste åren; fortfarande är det för få som når upp till de rekommenderade nivåerna av minst 150 minuter av måttlig eller 75 minuter av hård motion varje vecka. Därmed riskerar de att drastiskt öka risken för åldersdiabetes, hjärtsjukdomar, demens och cancer. I Sverige rör sig 20-30 procent av män och kvinnor för lite.

 

Här är golfen fantastisk. En runda i veckan så är du i hamn – och ju mer du lirar desto bättre lär du må. Om du som oss spelar mer på bredden än längden är du dessutom en riktig vinnare, då du rimligtvis tillryggalägger längre sträckor och kanske också i mer konditionsuppbyggande terräng. Golfen hjälper också många människor att undvika social isolering, som flera forskningsstudier påvisat vara lika skadlig som rökning eller fetma.

select your language

daenfifrdeitnoptes